Puzzle Anne Geddes

Počet puzzle v kategórií: 0

Anne Geddes je fotografka, narodená v roku 1956 v Austrálii, ktorá žije v Aucklande na Novom Zélande. Svojou tvorbou si získala srdcia množstva ľudí po celom svete. Jej diela sastretávajú aj medzi odborníkmi s kladnou kritikou, čo dokazujú aj mnohé ocenenia, ktorézískala na svetových výstavách profesionálnych fotografov. Na jej fotografiách Anne Geddes zobrazuje deti, väčšinou oblečené ako fiktívne postavy (víly, zvieratka alebo kvetiny). Jej práca s deťmi odzrkadľuje radosť a lásku, ktorú našla v tých, ktorí tvoria budúcnosť našej planéty. Jej fotografie detí reprezentujú jej vieru v to, že musíme chrániť a milovať všetky deti. Značka Anne Geddes je všeobecne rešpektovaná a obľúbená.

Oficiálna stránka Anne Geddes: https://www.annegeddes.com/